Novosti


19.12.2022

OBAVIJEST - EURO MIGRACIJA


Od 01.01.2023 migracijom na EUR, za sve platne proizvode EUR postaje domicilna valuta.

Zbog tehničke prilagodbe PSD2 API namjensko sučelje će biti nedostupno od 31.12.2022. 00:00 sati do 02.01.2023. 00:00 sati.


KONSENTI, STANJA RAČUNA I PREGLED PROMETA

Svi postojeći HRK računi biti će vidljivi s stanjem 0,00, te će za iste biti moguće inicirati pregled prometa do 31.12.2023.

S jednim konsentom moguće je pregledati promet HRK i EUR računa, a u tom slučaju potrebno je upisati konsent samo s IBAN-om bez definirane valute.

Za sve konsente koji imaju upisanu valutu dohvaćaju se podaci po računu u upisanoj valuti.

Konsenti upisani u valuti HRK neće biti automatikom migrirani na valutu EUR.


PLATNI NALOZI

Svi nalozi inicirani do 31.12.2022 u valuti HRK s datumom izvršenja nakon 01.01.2023 automatikom će se konvertirati po fiksnom tečaju konverzije u EUR (1 EUR = 7,53450 HRK)

Nalozi zadani u valuti HRK (pojedinačno ili putem pain.001 datoteke) nakon 31.12.2022 biti će automatski odbijeni.


Sve promjene vezane za EUR konverziju su isporučene na SandBox okruženje.


01.06.2021

Addiko Developer portal i PSD2 produkcijski portal implementiraju slijedece izmjene:


01.12.2020