Novosti


16.10.2023

Izmjena kod podataka za raspoloživo stanje računa: closingBooked mijenja naziv u interimAvailable


11.09.2023

Addiko Banka je omogućila instant plaćanja za sve prekogranične transakcije u eurima na EEA području prema bankama koje podržavaju instant plaćanja. Instant plaćanja vrijede za naloge do 100.000 eura.


09.08.2023

Izmjene podataka na detaljima o transakcijama: na promet je dodan property EndToEndId, a referenca u korist je mapirana na RemittanceInformationStructured.


22.05.2023

U skladu s Delegiranom uredbom EU-a 2022/2360, 24.07.2023. produljit ćemo učestalost obnove SCA s 90 na 180 dana za informacije o računu.


04.04.2023

OBAVIJEST - Veliki Petak (07.04.2023) neradni dan za valutu EURO


Poštovani,

Željeli bi vas obavijestiti da je Veliki Petak (07.04.2023) neradni dan za valutu EURO, te Banka na taj datum neće biti u mogućnosti izvršiti eksterna nacionalna i prekogranična plaćanja u eurima (SEPA kreditni transfer, SEPA izravno terećenje i Hitna plaćanja putem TARGET2).

Ako imate poslovnu potrebu izvršiti plaćanje tog datuma molimo vas da ista izvršite do četvrtka 06.04.2023.

Prvi sljedeći radni dan za valutu EURO je utorak 11.04.2023

Navedena ograničenja ne primjenjuju se na interna plaćanja unutar Addiko banke, odnosno na nacionalna instant plaćanja.

S poštovanjem
Addiko Bank d.d.


19.12.2022

OBAVIJEST - EURO MIGRACIJA


Od 01.01.2023 migracijom na EUR, za sve platne proizvode EUR postaje domicilna valuta.

Zbog tehničke prilagodbe PSD2 API namjensko sučelje će biti nedostupno od 31.12.2022. 00:00 sati do 02.01.2023. 00:00 sati.


KONSENTI, STANJA RAČUNA I PREGLED PROMETA

Svi postojeći HRK računi biti će vidljivi s stanjem 0,00, te će za iste biti moguće inicirati pregled prometa do 31.12.2023.

S jednim konsentom moguće je pregledati promet HRK i EUR računa, a u tom slučaju potrebno je upisati konsent samo s IBAN-om bez definirane valute.

Za sve konsente koji imaju upisanu valutu dohvaćaju se podaci po računu u upisanoj valuti.

Konsenti upisani u valuti HRK neće biti automatikom migrirani na valutu EUR.


PLATNI NALOZI

Svi nalozi inicirani do 31.12.2022 u valuti HRK s datumom izvršenja nakon 01.01.2023 automatikom će se konvertirati po fiksnom tečaju konverzije u EUR (1 EUR = 7,53450 HRK)

Nalozi zadani u valuti HRK (pojedinačno ili putem pain.001 datoteke) nakon 31.12.2022 biti će automatski odbijeni.


Sve promjene vezane za EUR konverziju su isporučene na SandBox okruženje.


01.06.2021

Addiko Developer portal i PSD2 produkcijski portal implementiraju slijedece izmjene:


01.12.2020